fbpx

Při rekonstrukci starých domů je potřeba minimálně vyměnit střešní krytinu, může se ale stát, že bude potřeba vyměnit i krovy.

Při rekonstrukci celé střechy je možno kompletně změnit vzhled střechy výběrem jiného typu střechy, v tomto případě však bude potřeba vše konzultovat se stavebním úřadem.

Velkou výhodou u starých domů bez obytné půdy je možnost jejího dostavení a vytvořit si tak navíc podkroví, případně dokonce celé patro. Opět se ale nevyhnete návštěvě stavebního úřadu.

Při demontáži staré střešní krytiny mohou být komplikací eternitové tašky, které obsahují azbestové vlákno. Jedná se o nebezpečný odpad, a proto je potřeba zajistit jeho ekologickou likvidaci.

Při rekonstrukci střechy a odstranění staré střešní krytiny lze obecně říci, že bude potřeba 2 – 5 lidí a zhruba 2 – 3 běžné pracovní dny. Zpravidla je potřeba postavit lešení. Střecha se demontuje odshora a buď se shazuje přímo do kontejneru (pokud se neplánuje její další využití) nebo se může demontovat po taškách pomocí lidského řetězu případně svážet pomocí GEDY.

Výměna krovů či jejich úprava je nutná v případě, že jsou zde škůdci či hniloba (někdy je možné pouze chemicky ošetřit) nebo například, kdy původně byl na střechu použit eternit či plech a nyní jsme se rozhodli pro pálené tašky, které jsou však těžší než původně použité a dům na to nemá dostatečně dimenzované krovy.

Pokud jsou tesařské práce provedeny kvalitně, je životnost krovu velmi dlouhá. Snižována je především působením vody a dřevokazných škůdců (nejčastěji červotoč, tesařík nebo dřevomorka). K narušení krovů může také dojít z důvodu přetížení střešní krytinou nebo nevhodnými stavebními zásahy. Největším nepřítelem je však působení vlhkosti, protože hnije dřevo a je náchylnější k šíření plísní, hub a jiných dřevokazných organismů.

Při prohlídce krovu je důležité prohlédnout konce vazných trámů , což jsou vodorovné trámy, na kterých může být položena podlaha půdy, nebo jsou položené na podlaze. Pozornost je nutné věnovat i dřevěným prvkům u štítů, kolem komínů a dalších jiných vlhkých a špatně větratelných zákoutí a míst, kudy hrozí nebezpečí zatékání.

Jsou-li nosné prvky v pořádku, obvykle stačí pouze vyměnit střešní latě a shnilé části trámů odříznout a nastavit například přeplátováním.

Pokud se rozhodnete pro vytvoření podkroví či dostavění nového patra, je potřeba obvykle oddělit střechu od obytné části, v tomto případě doporučuji rovnou zateplit. To lze udělat buď za pomocí minerální vaty nebo tzv. foukané izolace. Izolace přijde do prostoru mezi krovy, následuje parozábrana a poté konstrukce z plechových profilů pro sádrokarton nebo OSB desky. Díky izolaci zajistíme příjemné klima bez dramatických teplotních výkyvů v průběhu roku, a tedy příjemný prostor pro bydlení. Pro prvek romantičnosti a osobitosti můžeme nechat přiznané trámy, k tomu se hodí zejména kleštiny. Doporučujeme použít konstrukční KVH hranoly nebo klasické trámy z kulatiny.

Co obnáší rekonstrukce střechy?
Štítky: