fbpx

Střecha se obvykle staví jako poslední. Plní funkci estetickou, ale hlavně funkční.  Výběrem typu střechy ovlivníme konečný vzhled celého domu.

Nejdůležitější je ale funkčnost střechy. Měla by být hlavně odolná vůči vodě a neměly by ji jakkoli narušit povětrnostní podmínky a jiné přírodní jevy jako kroupy, silný déšť a jiné. Kvalitní a odolné střechy jsou pro naši firmu sídlící ve Skutči samozřejmostí.

Nejčastěji vytváříme střechy sedlové neboli áčkové střechy. Ukázka sedlové střechy od firmy tesařství střechy Šebek je vyobrazena na následujícím obrázku.

Sedlová střecha, tesařství Střechy Skuteč
Sedlová střecha

Ze sedlové střechy vychází  střecha valbová a polovalbová, oproti sedlové jsou na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny neboli valby

Další často vytvářená střecha je střecha pultová. Používá se často na stavby na hranici pozemku a přístavky.

Tesařství střechy Šebek Skuteč, pultová střecha
Pultová střecha

Dalším typem střech jsou střechy stanové neboli jehlanové. Tento typ střechy má ve většině případech čtyři střešní roviny, které se sbíhají ve středovém vrcholu. Tento druh střechy se hodí na stavby se čtvercovým půdorysem. Nejvíce se s nimi setkáváme na náboženských sakrálních stavbách, případně na různých přístřešcích, altáncích nebo pergolách.

Stanová jehlanová střecha, Šebek Skuteč
Stanová jehlanová střecha

Dalším typem je střecha mansardová. Mansardová střecha vychází se sedlové střechy, avšak její realizace je mnohem složitější.

Realizaci plochých střech naše firma Tesařství Střechy Šebek sídlící ve Skutči zatím nerealizuje.

Jaké střechy umí naše firma?
Štítky: